Polityka prywatności

Korzystając z usług Niewidzialny Dom powierzasz nam swoje informacje. Polityka prywatności służy jako pomoc w rozumieniu jakie dane są zbierane, w jakim celu oraz jak je wykorzystujemy, wobec powyższego zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy te dane, które Ty podajesz w ramach korzystania z naszych usług, są to przede wszystkim dane, które są niezbędne do udostępnienia Tobie kont lub profili, np. jest to adres e-mail jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych usługach, czyli min. te które pozostawiasz w plikach cookies. Przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w usługach udostępnianych Tobie przez nas w ramach hostingu, w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się jedynie do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane. Zakres danych przetwarzanych w różnych usługach może się różnić.

Kto jest administratorem danych ?

Administratorem Twoich danych jest Niewidzialny Dom Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, zwane w dalszej części Niewidzialny Dom.

Inspektor ochrony danych.

Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: rezerwacje@niewidzialnydom.pl

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych, i okres przez jaki będą przetwarzane.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu ( w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami tj. osoby nieposiadające profilu w serwisie przetwarzane są przez Administratora.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w  serwisie, w tym :
  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacją składanych przez Użytkownika zamówień
  • w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie serwisu
  • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji  oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrot towaru)
  • Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit b/ RODO niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik
 2. pomiary statystyczne, marketing, w tym profilowanie i analizowanie danych w celach marketingowych, produktów i usług administratora.
  • Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. F RODO- uzasadniony interes administratora
  • Okres przetwarzania – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 3. marketing w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich
  • Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a dobrowolna zgoda
  • Okres przetwarzania – do czasu wycofania zgody.
  • Jeżeli użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres email, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych.
  • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy istnieje wymóg podania danych ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe ?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora min. Dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. Powyższe podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na mocy obowiązujących przepisów, np. toczące się postępowanie karne czy cywilne. Twoje dane mogą być w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców państw trzecich tzn. Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeśli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeśli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych ?

– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych
– prawo żądania sprostowania danych
– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonych usług możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane do innego administratora danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem danych.

Cookies i podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii urządzeni użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie itp.) oraz uzyskującym do nich dostęp są Niewidzialny Dom Sp. z o. o. oraz podmioty współpracujące z nami np. partnerzy świadczący usługi informatyczne, analityczne, twórcy aplikacji, agencje reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkownika, na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Korzystamy z plików cookie w celach:

– świadczenia usług
– dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
– tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji
– utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła
– prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików

– sesyjne pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania
– stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, stosujemy ich następujące rodzaje:

– niezbędne do działania usługi i aplikacji umożliwiające korzystane  z naszych usług
– pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
– wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji
– funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z jakiego pochodzi użytkownik, rozmiary czcionki itp.
– reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
– statystyczne – służące do zaliczania statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS) zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.  Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu śledzenia lub identyfikacji użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS w celu zapamiętania ustawień.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ww. Informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

 1. zakończenia umowy
 2. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub
 3. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

– poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
– uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne w stosunku do celów ich przetwarzania
– dokładne i aktualne
– nie przechowywane dłużej niż to niezbędne
– bezpiecznie przechowywane nie transferowane do Państw poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony.

Dane kontaktowe

Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres email rezerwacje@niewidzialnydom.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail rezerwacje@niewidzialnydom.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

niewidzialny dom © 2023